Activiteiten

Het bestuur van de bewonersraad zit niet stil.
  • Iedere drie maanden vindt er op lokaal niveau beleidsoverleg plaats met het Hoofd Woonservice van Eigen Haard in Amstelveen. Dat is overleg over zaken die alleen Amstelveense huurders betreffen.
  • Daarnaast verspreiden wij iedere drie maanden onder de aangesloten leden een nieuwsbrief waarin allerlei wetenswaardigheden, die van belang kunnen zijn, worden vermeld.
  • Ook organiseren wij cursussen voor leden over onderwerpen die voor hen van belang zijn.
    Stuur ons een e-mail met uw cursusbehoefte.
  • Verder blijven wij ons op de hoogte stellen van eventuele veranderingen in de wetgeving, voor zover dat tenminste voor de huurders van belang is of kan zijn. Dergelijke veranderingen zullen wij dan op de nieuwspagina plaatsen.
  • Het bemiddelen tussen de leden en  Eigen Haard  zien wij ook als een taak voor de Bewonersraad.
  • Opzetten van ledenpanels
    Stuur ons een e-mail als u daaraan wilt deelnemen