MENU

Doelstelling

In de statuten staat de doelstelling heel formeel geregeld. In de praktijk betekent dit dat we op complexoverstijgend niveau de belangen behartigen van alle Amstelveense huurders van Eigen Haard.
Waarom op complex-overstijgend niveau vraagt u zich misschien af.

Voordat de Bewonersraad werd opgericht bestonden er al bewoners- en flatcommissies. Die behartigden de belangen van de bewoners van hun complex.
Als Bewonersraad wilden wij niet op hun stoel gaan zitten. Zij deden dat altijd goed en waarom zouden zij dat dan niet kunnen blijven doen.

Wat er niet gedaan werd, was het behartigen van complex-overstijgende belangen. Belangen dus die alle huurders, of huurders van meerdere complexen, betreffen.
Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, de servicekosten in flats, het sociaal statuut of het opstellen van een mutatie- en ZAV-beleid.
Die belangenbehartiging is door de Bewonersraad ter hand genomen.

De belangenbehartiging gaat ver.
Wij willen voor de commissies een adviseur en/of een vraagbaak en wanneer nodig een klankbord zijn.

Als, om welke reden dan ook, een commissie meent niet langer met de verhuurder te kunnen praten omdat de verhoudingen ernstig zijn verstoord, dan kan de Bewonersraad als bemiddelaar optreden.

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
42010