MENU

Vereniging

Bij de oprichting van de Bewonersraad is er bewust gekozen voor de verenigingsvorm. In een vereniging hebben de leden het voor het zeggen. De bestuurders zijn in feite slechts de uitvoerders van hetgeen de leden willen. Als de leden niet tevreden zijn met hetgeen de bestuurders doen, dan kunnen zij het bestuur wegsturen. De leden zijn dus de baas.

Tweemaal per jaar, te weten in mei en in november, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In mei wordt er rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. Dan worden dus de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester, waaronder de accountantsverklaring, overlegd.
In november worden de begroting en de beleidsnota voor het dan komende jaar gepresenteerd.

Ook wordt tijdens die vergadering afscheid genomen van vertrekkende leden van het bestuur en worden eventuele nieuwe leden gekozen.
Een vereniging moet een postadres hebben en dat is vaak bij de secretaris thuis. Wij zijn zo gelukkig dat we een eigen kantoor hebben.
Ons adres is:
Van Heuven Goedhartlaan 789, 1181 LB in Amstelveen.
E-mail: [email protected]

Spreekuur:
Na telefonische afspraak.

Omdat we niet alle dagen op het kantoor aanwezig zijn, hebben we op de telefoon een antwoordapparaat aangesloten dat regelmatig wordt afgeluisterd. Regelmatig wordt de brievenbus geleegd en de post bekeken, zodat beantwoording niet te lang wordt uitgesteld.

Het verenigingskantoor is er voor alle leden. Dat wil zeggen dat iedere aangesloten commissie in het verenigingskantoor zijn vergaderingen kan beleggen. Die commissies kunnen ook gebruikmaken van de kopieermachine die in het verenigingskantoor aanwezig is.
Voor het een afspraak even een mail sturen aan bovenstaand E-mailadres.

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
40745