MENU

Leden

In tegenstelling tot een stichting kent een vereniging wel leden.
De leden vormen de vereniging.
Wie kunnen er nu lid zijn?
Volgens lid 2 van artikel 4 van de Statuten zijn leden de:

1. door de verhuurder als zodanig erkende vertegenwoordigingen van de bij de doelstelling genoemde huurders.
2. iedere huurder die een woning huurt van Eigen Haard; (waarbij wij ons speciaal richten op huurders van Eigen Haard in de gemeente Amstelveen).
3. voor zover die vertegenwoordiging of huurder zich schriftelijk als lid bij de Bewonersraad Amstelveen hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Dat betekent in gewoon Nederlands dat iedere individuele huurder, bewoners-, flat- of huurderscommissie, voor zover het om huurwoningen van Eigen Haard in Amstelveen gaat, lid kan worden van de Bewonersraad.
Een bewoners-, flat of huurderscommissie moet echter wel door Eigen Haard als vertegenwoordiger van een complex woningen zijn erkend.
Als zo'n erkenning bestaat kan zo'n commissie zich schriftelijk als lid aanmelden.
Het lidmaatschap is tot nu toe gratis.

Aanmelden kan middels het Aanmeldingsformulier

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
40746