MENU

Activiteiten

Het bestuur van de bewonersraad zit niet stil.
Iedere drie maanden vindt er op lokaal niveau beleidsoverleg plaats met het Hoofd Woonservice van Eigen Haard in Amstelveen. Dat is overleg over zaken die alleen Amstelveense huurders betreffen. Hiernaast vinden er gesprekken plaats tussen diverse afdelingen van Eigen Haard b.v. over renovaties, SaVe-projecten e.d.
Daarnaast verspreiden wij tenminste tweemaal per jaar onder de aangesloten leden een nieuwsbrief waarin allerlei wetenswaardigheden, die van belang zijn, worden vermeld.
Ook organiseren wij cursussen voor leden over onderwerpen die voor hen van belang zijn.
Stuur ons een e-mail met uw cursusbehoefte.
Wij nemen deel in het bestuur van de Huurdersfederatie Alert.
Verder blijven wij ons op de hoogte stellen van eventuele veranderingen in de wetgeving, voor zover dat tenminste voor de huurders van belang is of kan zijn. Dergelijke veranderingen zullen wij dan op de nieuwspagina plaatsen.
Het bemiddelen tussen de leden en Eigen Haard zien wij ook als een grote taak voor de Bewonersraad.
 

© Copyright 2024 by Bewonersraad Amstelveen.

Alle Rechten Voorbehouden.
42007